Jadralni tečaj pričnemo

07.04.2015!

Od Malajlo , 23. marec 2015

 Po neprijetnem pripetljaju ob lanskem prazniku reformacije smo zagrizeni JKL-jevci vzeli usodo otroškega jadranja v svoje roke. Poleg tega, da smo vendarle uspeli pridobiti sredstva za nov motor, in tega tudi kupili, smo dne 20.3.2015  zelo uspešno zaključili tudi s projektom "prikolica za najmlajše" ter se podali novim regatam naproti. Sedaj smo postali bolj mobilni saj lahko poleg gumona prevažamo tudi 8 optimistov. V nadaljevanju je nujno potrebno nabaviti tudi nov varnejši gumon JKL, saj je  varnost naših najmlajših  in tečajnikov na prvem mestu.

JKL

Od Malajlo , 9. marec 2015

V soboto 7. marca se je v lepem sončnem a z burjo močno obdarjenem dnevu, uspešno zaključila Regata ob dnevu pomorstva.  Na regato se je prijavilo 18 jadrnic.  Burja, ki je v sunkih dosegala tudi 28 vozlov je potrgala tudi nekaj jader.

Povabljeni gostje, med katerimi je bilo tudi devet veleposlanikov, so si skupaj z evropsko komisarko ogledali regato iz spremljevalne ladje. Tekmovalci so na regatnem polju pred Portorožem odjadrali dva plova, nato pa so se vrnili v Marino Portorož, kjer so jim med pogostitvijo bile podeljene tudi nagrade. 

Na regati sta uspešno sodelovali tudi dve klubski jadrnici (Nika ter Vesna), ki sta v svojem razredu tudi zmagale ter brez škode zaključile regato.


Vir (http://www.veter-klub.com)

Od Malajlo , 3. marec 2015

 

Pričetek tečaja 7.04.2015

 Tečaj jadranja izvajamo na več jadrnicah velikosti 8 m do 10 m pod vodstvom izkušenih krmarjev.  Znanje bomo osvajali postopoma in počasi. Tečaj smo zasnovali tako, da so teoretična predavanja ob torkih in četrtkih od 18. do 20. ure in praktični del - jadranje - med vikendi v Piranu. Tako sproti nadgrajujemo teorijo s prakso. Na predavanjih naši tečajniki osvojijo znanja s področij osnove jadranja, navigacije, pomorskih veščin, meteorologije, hidrodinamike, aerodinamike, motoroznanstva, navigacije, sidranja, pomorskega prava...

Predstavitev tečaja; 

http://youtu.be/YDWIPJIttkk

Od Malajlo , 2. marec 2015

OBVESTILO!

Člane Jadralnega kluba Ljubljana obveščamo, da je JZS izdala nove izkaznice verificiranih jadralcev. Stare verifikacijske izkaznice tako ne veljajo več.

Člani s plačano članarino za leto 2015 lahko nove izkaznice prevzamejo vsak četrtek ob 20. uri na rednem klubskem sestanku.

JKL

Od Malajlo , 27. februar 2015

Številka: 3/2015-AP

Datum: 23. februar 2015

 

Spoštovani,

 

 

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana z dne 5. februarja 2015 in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

 

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL), ki bo

 

v četrtek 2. aprila 2015 ob 19.30 uri v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

 

 

1. Otvoritev,

 

2. Sprejem dnevnega reda,

 

3. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,

 

4. Potrditev zapisnikov  rednega Zbora članov iz 3. aprila 2014 in izrednega Zbora članov 3. julija 2014,

 

5. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora,

 

6. Razprava o poročilih,

 

7. Sprejem poročil,

 

8. Program JKL za leto 2015,

 

9. Prodaja jadrnice Mazzi,

 

10. Sprejem pravilnikov,

 

- Pravilnika o varovanju osebnih podatkov JKL.

 

- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

- Disciplinski pravilnik Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

11 Imenovanje častnega člana,

 

12. Razno .

 

 

                                                                                                          Tomaž Virnik st.

                                                                                                            P R E D S E D N I K

Od Malajlo , 24. februar 2015

26.2.2015 ob dvajseti uri  si bomo z Matjažem U. ogledali njegovo popotovanje po Južni Afriki.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 20. februar 2015

Šola jadranja za najmlajše v sklopu jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke od 6 do 15 let starosti. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, treningi pa so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu. Preko treninga  otroci pridobijo dodatno spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani ter si širijo obzorje in se naučijo opazovati naravo.

Od Malajlo , 16. februar 2015

V četrtek 19.2.2015 ob 20. uri si bomo ogledali nekaj posnetkov iz zgodovine FJ v nadaljevanju pa lanskoletne posnetke udeležbe na ragatah FJ. Predstavitev bo vodil naš član Boštjan.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 3. februar 2015


 

Člani Jadralnega kluba Ljubljana že vrsto let obiskujemo največji in najpomembnejši sejem vodnega športa v Avstriji.  Letos sejem odpira svoja vrata 5. do 8 marca v Tullnu na Donavi.

http://www.messe-tulln.at/messe_kalender/austrian_boat_show_boot_tulln/

Uspeli smo se dogovoriti za brezplačne karte za naše člane. Zainteresirani člani lahko dobite brezplačne karte za obisk sejma na četrtkovemu sestanku JKL.

Od Malajlo , 26. januar 2015

Jadralna zveza Slovenijie je objavila na svoji spletni strani http://www.jzs.si/
naslednje obvestilo;

Zaradi načrtovanja izobraževanj (tečajev) za pridobitev strokovnih nazivov na področju jadranja v letu 2015 Komisija za izobraževanje JZS vabi vse zainteresirane, da na e-naslov izobrazevanja@jzs.si pošljejo svoje povpraševanje po tečajih, v katerem navedejo svoje ime in priimek; ime jadralnega društva, v katerem so včlanjeni; stopnjo izobrazbe, ki jo želijo z opravljenim tečajem pridobiti in okvirne mesece, v katerih bi jim ustrezalo, da se tečaji izvedejo.
Komisija za izobraževanje JZS

Od Malajlo , 23. januar 2015
V četrtek 29.1.2015 nam bo predstavljeno popotovanje z jadrnico od Izole do Zadra na najbolj zunanji otok Palagružo do Visa in okoli Jabuke z zaključkom v Zadru v Juliju 2014.Od Malajlo , 19. januar 2015

V Jadralnem klubu Ljubljana smo znani, da znamo narediti tudi kaj sami. Na predavanju 22.1.2015 vam bomo po bliže predstavili zadnje trende o izdelavi plovil. Vabljeni vsi, ki vas zanima kako se izdela karbonsko  plovilo.

JKL

Od Malajlo , 7. januar 2015

Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da je s sklepom Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana določena članarina za leto 2015.

Članarina za leto 2015 znaša 50 EUR in verifikacija za Jadralno zvezo Slovenije 10 EUR. 

Znesek prosim nakažite na  TTR Jadralnega kluba Ljubljana, Livada 31, Ljubljana ŠT: 02011-0011262102 (NLB) BIC:LJBASI2XXXX .

JKL

Od Malajlo , 24. december 2014
Bum cez Piran


Jadrnice smo zavarovali pri
Zavarovalnici Maribor