Jadralni tečaj pričnemo

07.04.2015!

Od Malajlo , 24. april 2015
Od Malajlo , 24. april 2015

Pričetek tečaja VHF GMDSS  v ponedeljek 18.05.2015 ob 18.00 uri v prostorih športnega centra Triglav za bežigradom (Vodovodna cesta 25).

Od Malajlo , 7. april 2015

Prejšnji četrtek, 2 aprila 2015 zvečer, je v Športnem centru Triglav, na Vodovodni cesti v Ljubljani potekal redni Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana. Zbora se je udeležilo kar 70 članov, kar priča o tem, da je eden od jadralnih klubov z najdaljšo tradicijo v Sloveniji še kako živ in vitalen in da si člani željo, da se klub razvija naprej. Klubsko leto 2014 je bilo aktivno in uspešno, poleg že uveljavljenih dejavnosti kot kot so vzdrževanje klubskih jadrnic, organizacija jadralnih tečajev in izvedba že 40. Šavrinske regate, je preteklo leto zaznamovalo predvsem ponoven zagon mladinskega jadranja. Poleg izvedbe tečaja za najmlajše na Gradiškem jezeru in kasneje na morju, so se naši mladi člani začeli udeleževati regat za optimiste.

V skladu z dnevnim redom so delegati na zboru potrdili zapisnike rednega Zbora članov z dne 3. aprila 2014 in izrednega Zbora članov z dne 3. julija 2014. V nadaljevanju so potrdili poročila predsednika, gospodarja in nadzornega odbora za leto 2014 in sprejeli program dela Jadralnega kluba Ljubljana za leto 2015. Največ časa so člani posvetili razpravi o prodaji jadrnice Mazzi na podlagi sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana, ki je bila potrjena z večino glasov. Denar od prodaje jadrnice se nameni razvoju mladinskega jadranja v klubu, predvsem nakupu novega, varnega gumenjaka za tečaje in regate naših najmlajših na optimistih. Člani so Sprejeli Pravilnik o varovanju osebnih podatkov JKL, Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Jadralnega kluba Ljubljana in Disciplinski pravilnik Jadralnega kluba Ljubljana. Za konec pa so imenovali še častnega člana Jadralnega kluba Ljubljana, ki je postal Pavle Kranjc za svoj dolgoletni prispevek h razvoju kluba.

P.M.

 


Od Malajlo , 23. marec 2015

 Po neprijetnem pripetljaju ob lanskem prazniku reformacije smo zagrizeni JKL-jevci vzeli usodo otroškega jadranja v svoje roke. Poleg tega, da smo vendarle uspeli pridobiti sredstva za nov motor, in tega tudi kupili, smo dne 20.3.2015  zelo uspešno zaključili tudi s projektom "prikolica za najmlajše" ter se podali novim regatam naproti. Sedaj smo postali bolj mobilni saj lahko poleg gumona prevažamo tudi 8 optimistov. V nadaljevanju je nujno potrebno nabaviti tudi nov varnejši gumon JKL, saj je  varnost naših najmlajših  in tečajnikov na prvem mestu.

JKL

Od Malajlo , 9. marec 2015

V soboto 7. marca se je v lepem sončnem a z burjo močno obdarjenem dnevu, uspešno zaključila Regata ob dnevu pomorstva.  Na regato se je prijavilo 18 jadrnic.  Burja, ki je v sunkih dosegala tudi 28 vozlov je potrgala tudi nekaj jader.

Povabljeni gostje, med katerimi je bilo tudi devet veleposlanikov, so si skupaj z evropsko komisarko ogledali regato iz spremljevalne ladje. Tekmovalci so na regatnem polju pred Portorožem odjadrali dva plova, nato pa so se vrnili v Marino Portorož, kjer so jim med pogostitvijo bile podeljene tudi nagrade. 

Na regati sta uspešno sodelovali tudi dve klubski jadrnici (Nika ter Vesna), ki sta v svojem razredu tudi zmagale ter brez škode zaključile regato.


Vir (http://www.veter-klub.com)

Od Malajlo , 3. marec 2015

 

Pričetek tečaja 7.04.2015

 Tečaj jadranja izvajamo na več jadrnicah velikosti 8 m do 10 m pod vodstvom izkušenih krmarjev.  Znanje bomo osvajali postopoma in počasi. Tečaj smo zasnovali tako, da so teoretična predavanja ob torkih in četrtkih od 18. do 20. ure in praktični del - jadranje - med vikendi v Piranu. Tako sproti nadgrajujemo teorijo s prakso. Na predavanjih naši tečajniki osvojijo znanja s področij osnove jadranja, navigacije, pomorskih veščin, meteorologije, hidrodinamike, aerodinamike, motoroznanstva, navigacije, sidranja, pomorskega prava...

Predstavitev tečaja; 

http://youtu.be/YDWIPJIttkk

Od Malajlo , 2. marec 2015

OBVESTILO!

Člane Jadralnega kluba Ljubljana obveščamo, da je JZS izdala nove izkaznice verificiranih jadralcev. Stare verifikacijske izkaznice tako ne veljajo več.

Člani s plačano članarino za leto 2015 lahko nove izkaznice prevzamejo vsak četrtek ob 20. uri na rednem klubskem sestanku.

JKL

Od Malajlo , 27. februar 2015

Številka: 3/2015-AP

Datum: 23. februar 2015

 

Spoštovani,

 

 

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana z dne 5. februarja 2015 in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

 

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL), ki bo

 

v četrtek 2. aprila 2015 ob 19.30 uri v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

 

 

1. Otvoritev,

 

2. Sprejem dnevnega reda,

 

3. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,

 

4. Potrditev zapisnikov  rednega Zbora članov iz 3. aprila 2014 in izrednega Zbora članov 3. julija 2014,

 

5. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora,

 

6. Razprava o poročilih,

 

7. Sprejem poročil,

 

8. Program JKL za leto 2015,

 

9. Prodaja jadrnice Mazzi,

 

10. Sprejem pravilnikov,

 

- Pravilnika o varovanju osebnih podatkov JKL.

 

- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

- Disciplinski pravilnik Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

11 Imenovanje častnega člana,

 

12. Razno .

 

 

                                                                                                          Tomaž Virnik st.

                                                                                                            P R E D S E D N I K

Od Malajlo , 24. februar 2015

26.2.2015 ob dvajseti uri  si bomo z Matjažem U. ogledali njegovo popotovanje po Južni Afriki.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 20. februar 2015

Šola jadranja za najmlajše v sklopu jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke od 6 do 15 let starosti. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, treningi pa so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu. Preko treninga  otroci pridobijo dodatno spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani ter si širijo obzorje in se naučijo opazovati naravo.

Od Malajlo , 16. februar 2015

V četrtek 19.2.2015 ob 20. uri si bomo ogledali nekaj posnetkov iz zgodovine FJ v nadaljevanju pa lanskoletne posnetke udeležbe na ragatah FJ. Predstavitev bo vodil naš član Boštjan.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 3. februar 2015


 

Člani Jadralnega kluba Ljubljana že vrsto let obiskujemo največji in najpomembnejši sejem vodnega športa v Avstriji.  Letos sejem odpira svoja vrata 5. do 8 marca v Tullnu na Donavi.

http://www.messe-tulln.at/messe_kalender/austrian_boat_show_boot_tulln/

Uspeli smo se dogovoriti za brezplačne karte za naše člane. Zainteresirani člani lahko dobite brezplačne karte za obisk sejma na četrtkovemu sestanku JKL.

Od Malajlo , 26. januar 2015

Jadralna zveza Slovenijie je objavila na svoji spletni strani http://www.jzs.si/
naslednje obvestilo;

Zaradi načrtovanja izobraževanj (tečajev) za pridobitev strokovnih nazivov na področju jadranja v letu 2015 Komisija za izobraževanje JZS vabi vse zainteresirane, da na e-naslov izobrazevanja@jzs.si pošljejo svoje povpraševanje po tečajih, v katerem navedejo svoje ime in priimek; ime jadralnega društva, v katerem so včlanjeni; stopnjo izobrazbe, ki jo želijo z opravljenim tečajem pridobiti in okvirne mesece, v katerih bi jim ustrezalo, da se tečaji izvedejo.
Komisija za izobraževanje JZS

Od Malajlo , 23. januar 2015
V četrtek 29.1.2015 nam bo predstavljeno popotovanje z jadrnico od Izole do Zadra na najbolj zunanji otok Palagružo do Visa in okoli Jabuke z zaključkom v Zadru v Juliju 2014.Šavrinska 2009


Jadrnice smo zavarovali pri
Zavarovalnici Maribor