Jadralni tečaj pričnemo

07.04.2015!

Od Malajlo , 3. marec 2015

 

Tečaj pričnemo 7.04.2015

 Tečaj jadranja izvajamo na več jadrnicah velikosti 8 m do 10 m pod vodstvom izkušenih krmarjev.  Znanje bomo osvajali postopoma in počasi. Tečaj smo zasnovali tako, da so teoretična predavanja ob torkih in četrtkih od 18. do 20. ure in praktični del - jadranje - med vikendi v Piranu. Tako sproti nadgrajujemo teorijo s prakso. Na predavanjih naši tečajniki osvojijo znanja s področij osnove jadranja, navigacije, pomorskih veščin, meteorologije, hidrodinamike, aerodinamike, motoroznanstva, navigacije, sidranja, pomorskega prava...

Predstavitev tečaja; 

http://youtu.be/YDWIPJIttkk

Od Malajlo , 2. marec 2015

OBVESTILO!

Člane Jadralnega kluba Ljubljana obveščamo, da je JZS izdala nove izkaznice verificiranih jadralcev. Stare verifikacijske izkaznice tako ne veljajo več.

Člani s plačano članarino za leto 2015 lahko nove izkaznice prevzamejo vsak četrtek ob 20. uri na rednem klubskem sestanku.

JKL

Od Malajlo , 27. februar 2015

Številka: 3/2015-AP

Datum: 23. februar 2015

 

Spoštovani,

 

 

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana z dne 5. februarja 2015 in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

 

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL), ki bo

 

v četrtek 2. aprila 2015 ob 19.30 uri v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

 

 

1. Otvoritev,

 

2. Sprejem dnevnega reda,

 

3. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,

 

4. Potrditev zapisnikov  rednega Zbora članov iz 3. aprila 2014 in izrednega Zbora članov 3. julija 2014,

 

5. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora,

 

6. Razprava o poročilih,

 

7. Sprejem poročil,

 

8. Program JKL za leto 2015,

 

9. Prodaja jadrnice Mazzi,

 

10. Sprejem pravilnikov,

 

- Pravilnika o varovanju osebnih podatkov JKL.

 

- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

- Disciplinski pravilnik Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

 

11 Imenovanje častnega člana,

 

12. Razno .

 

 

                                                                                                          Tomaž Virnik st.

                                                                                                            P R E D S E D N I K

Od Malajlo , 24. februar 2015

26.2.2015 ob dvajseti uri  si bomo z Matjažem U. ogledali njegovo popotovanje po Južni Afriki.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 20. februar 2015

Šola jadranja za najmlajše v sklopu jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke od 6 do 15 let starosti. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, treningi pa so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu. Preko treninga  otroci pridobijo dodatno spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani ter si širijo obzorje in se naučijo opazovati naravo.

Od Malajlo , 16. februar 2015

V četrtek 19.2.2015 ob 20. uri si bomo ogledali nekaj posnetkov iz zgodovine FJ v nadaljevanju pa lanskoletne posnetke udeležbe na ragatah FJ. Predstavitev bo vodil naš član Boštjan.

Vabljeni

JKL

Od Malajlo , 3. februar 2015


 

Člani Jadralnega kluba Ljubljana že vrsto let obiskujemo največji in najpomembnejši sejem vodnega športa v Avstriji.  Letos sejem odpira svoja vrata 5. do 8 marca v Tullnu na Donavi.

http://www.messe-tulln.at/messe_kalender/austrian_boat_show_boot_tulln/

Uspeli smo se dogovoriti za brezplačne karte za naše člane. Zainteresirani člani lahko dobite brezplačne karte za obisk sejma na četrtkovemu sestanku JKL.

Od Malajlo , 26. januar 2015

Jadralna zveza Slovenijie je objavila na svoji spletni strani http://www.jzs.si/
naslednje obvestilo;

Zaradi načrtovanja izobraževanj (tečajev) za pridobitev strokovnih nazivov na področju jadranja v letu 2015 Komisija za izobraževanje JZS vabi vse zainteresirane, da na e-naslov izobrazevanja@jzs.si pošljejo svoje povpraševanje po tečajih, v katerem navedejo svoje ime in priimek; ime jadralnega društva, v katerem so včlanjeni; stopnjo izobrazbe, ki jo želijo z opravljenim tečajem pridobiti in okvirne mesece, v katerih bi jim ustrezalo, da se tečaji izvedejo.
Komisija za izobraževanje JZS

Od Malajlo , 23. januar 2015
V četrtek 29.1.2015 nam bo predstavljeno popotovanje z jadrnico od Izole do Zadra na najbolj zunanji otok Palagružo do Visa in okoli Jabuke z zaključkom v Zadru v Juliju 2014.Od Malajlo , 19. januar 2015

V Jadralnem klubu Ljubljana smo znani, da znamo narediti tudi kaj sami. Na predavanju 22.1.2015 vam bomo po bliže predstavili zadnje trende o izdelavi plovil. Vabljeni vsi, ki vas zanima kako se izdela karbonsko  plovilo.

JKL

Od Malajlo , 7. januar 2015

Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da je s sklepom Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana določena članarina za leto 2015.

Članarina za leto 2015 znaša 50 EUR in verifikacija za Jadralno zvezo Slovenije 10 EUR. 

Znesek prosim nakažite na  TTR Jadralnega kluba Ljubljana, Livada 31, Ljubljana ŠT: 02011-0011262102 (NLB) BIC:LJBASI2XXXX .

JKL

Od Malajlo , 24. december 2014
Od Malajlo , 13. december 2014

Jadralni klub Ljubljana je uspesno zaključil tecaj VHF GMDSS. Vsi tečajniki so upešno opravili preiskus tako, da izkrene cestitke novo pecenim navticnim radiotelefonistom. S tem pa tudi Jadralni klub Ljubljana zaključuje delovno leto 2014 in se že veseli novih izivov v prihajajočem letu 2015.

 JKL

 

 

Od Malajlo , 27. november 2014

V četrtek 4. decembra 2014 ob 20. uri bo naš član Branko Horvat predstavil regato Treh dežel, ki je potekala v aprilu 2014 pod okriljem Burin Yachting kluba.

Vabljeni.

JKL

Šavrinska 2009


Jadrnice smo zavarovali pri
Zavarovalnici Maribor