Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana, 23.5.2019

Spoštovani,

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana z dne 30. aprila 2019 in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL),

ki bo v četrtek 23. maja 2019 ob 19 30. uri Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

1. Otvoritev,
2. Sprejem dnevnega reda,
3. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,
4. Potrditev zapisnikov rednega Zbora članov iz 8. novembra 2018,
5. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora, razprava o poročilih in sprejem poročil,
6. Program JKL za leto 2019,
7. Razno.

vabilo zbor članov 2019

Jadralni klub Ljubljana
Tomaž Virnik
predsednik kluba

Nazaj na vrh