Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana

1. 4. 2022

Spoštovani,   Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana in Pomorskega društva Piran z dne 31. marca 2022  in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,   Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL) in Pomorskega društva Piran (PDP) , ki bo v četrtek 14. aprila  2022 ob 20:00 uri Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom   Otvoritev, Sprejem dnevnega reda, Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov, Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora, razprava

Preberi več

Nazaj na vrh