…in klubske jadrnice nekoč

-Vesna (1949-1964) – jola

To je prva jadrnica, ki smo jo dobili v klubu že leta 1949. Najprej smo jo obnovili in je služila nekaj let za tečaje na Ljubljanici, potem je bila večji del svoje življenske dobe na Zbiljskem jezeru. Leta 1952 je prvič »ušla« čez jez na Ljubljanici pri Fužinah in končala v dveh delih. Naslednje leto smo jo obnovili, a se je leta 1964 ob izredno visokih vodah odtrgala s sidrišča ob Zbiljskem jezeru in se razbila pri padcu čez elektrarniški jez v Medvodah.

-Perun (1949-1988) – savska jola

Jadrnica je ostala v Ljubljani po razstavi (pripeljali so jo iz mariborskega kluba) in je bila dodeljena našemu klubu. Prvič smo z njo tekmovali celo na jadranski regati leta 1950. Jadrnico smo uredili, ji zamenjali jambor, da je ob spuščenem piku lahko plula po Ljubljanici. Dolga leta je služila za jadranje na tečajih in bila do leta 1957 na Ljubljanici, potem pa v Piranu.Leta 1973 smo jo plastificirali, leta 1986 obnovili, leta 1988 pa se je Perun razbil na savudrijskih čereh. Ostanek razbitin, del premca je predan Pomorskemu muzeju Piran.

-Slovenka (1950) – jola

Jadrnico smo dobili od Brodarske zveze. Na Jadranski regati se je ob močni burji pri Makarski potopila. Jadrnico smo kasneje odstopili novo ustanovljenemu klubu Zvezda.

-Bohinjka (1952-1978) – sloka

Jadrnico smo naredili v klubu, z njo tekmovali na Zbiljskem jezeru in na morju, služila pa je tudi za vzgojo jadralcev. V letih 1974/75 smo jo plastificirali. Leta 1978 pa se je potopila v Piranskem zalivu in še vedno leži na dnu.

 

-Istranka (1951) – L-5

Jadrnico smo za takratnih 100.000 DIN, ki smo jih izprosili na Ministrstvu za finance, kupili na Lošinju. Dolga leta je bila naša najboljša jadrnica, osvojila je veliko pokalov. Leta 1972 smo ji naredili novo kobilico. Ko za razred L-5 ni bilo več regat, smo ji v letih 1979/80 naredili kabino, da je lahko tekmovala med potovalnimi jadrnicami v najnižjem razredu. V letih 1990 do 1992 jo je odgovorni krmar Drago Pečenik ponovno generalno obnovil.

-Biser (Perla) (1953-1986) – sloka

Jadrnico smo kupili v koprskem klubu. Bila je precej let na Zbiljah, nato pa v Piranu. Z njo smo veliko tekmovali. V letih 1974/75 smo jo obnovili in plastificirali, od leta 1986 pa je v skladišču ob Ljubljanici in leta 2011 predana Pomorskemu muzeju Piran.

 -Neža (1958-1985) – zvezda

Jadrnico so v organizaciji BZS zgradili v Kopru v seriji štirih enakih in so bile razdeljene v Koper, Izolo, Maribor in Ljubljano. 2 jadrnico smo veliko tekmovali, najuspešnejša sta bila Mirko Svilan in Zvone Trontelj, kasneje pa oba brata Trontelj. Z njo smo tekmovali tudi na distriktu in istrskih regatah, jo leta 1981 plastificirali ter končno zaradi premajhnega zanimanja članov za jadranje leta 1985 prodali.

-Ig (196l-1987) – sloka

Jadrnico smo naredili v klubu in jo takoj plastificirali. To je bila verjetno prva uporaba poliestrov na jadrnicah v Sloveniji. Sprva je še nekaj časa tekmovala, nato pa služila za šolanje. V letih 1981/82 smo jo obnovili in leta 1987 odpisali.


-Lepša (1963-1986) – kuter

Jadrnico je tedanji predsednik Czurda uspešno »pripeljal« v klub, ker jo podjetje Slovenijasadje ni imelo »pravilno« knjiženo. To jadrnico je naš član Pirkmajer pred tem zamenjal za zvezdo Špelo (narejena je bila leta 1937 v Vrboskem) in kasneje prodal, zato je sprva nosila še tudi v klubu ime Špela 2. Z njo smo največ jadrali, pa tudi tekmovali. Po poškodbi (med drugim je v pristanišču nanjo padel osebni avto) smo jo leta 1979 odpeljali v ladjedelnico, kjer so jo obnovili, a ne prav uspešno, in jo plastificirali. Ponovno smo jo obnavljali v letih 1980/81, leta 1982 pa je dobila aluminijast jambor. Leta 1986 smo jo spet obnovili in nato prodali našemu članu Pečarju, njemu pa je propadla.

-Anka (1963-1971) in Vera (1963-1971) – zvezdi

Obe smo dobili na podoben način kot Špelo, ker sta bili prej »neupravičeno« v lasti Splošne plovbe. Velikega uspeha nista dosegli, niti nista bili deležni pretirane nege. Vero smo prodali leta 1971 našemu članu Grosu, Anko pa jadralnemu klubu Zvezda iz Ljubljane.

-Zora (1969-1981) – zvezda

Kadeta, katerega gradnjo je omogočila BZS smo zamenjali za Zvezdo Zora iz Izole in leta 1981 odpisali.

-470 in 420

»470« (1973-1984) Kasneje je dobila ime Vesna 2. S posredovanjem Slovenijašporta smo kupili novo francosko zelo kakovostno jadmico, a žal zanjo nismo imeli tudi primerne posadke, ki bi dovolj trenirala in dosegala uspehe. Jadrnico smo prodali.

»470« (1978-1988) Kasneje je dobila ime Bohinjka 2. Kupili smo rabljeno, da bi imeli dve jadrnici istega razreda zaradi boljših treningov. A tudi to ni pomagalo k prodoru proti vrhu v tem razredu. Jadrnico smo nato prodali.

»420« (1987-1997) Jadmico smo kupili kot vmesni razred med Europo in 470, a se ni obnesla, ker je bilo v tedanji Jugoslaviji in v Sloveniji premalo zanimanja za ta razred. Po daljšem času brez udeležb na regatah smo jo prodali.

-Optimisti (1977-1997)

Trije Optimisti (1977) – tri stare jadrnice (Raša) smo kupili v koprskem klubu in z njimi začeli obdobje šolanja, treniranja in tekmovanja naših najmlajših. Te optimiste smo sredi 9O-tih zaradi iztrošenosti odpisali.

Trije Optimisti (1978 -1997) (Raša) – zaradi velikega števila najmlajših tekmovalcev smo v koprskem klubu Jadro kupili še tri rabljene optimiste. Te smo leta 1997 prodali počitniškemu domu v Pacugu.

-Mazzi (1999-2015) – Melges 24

Ameriška regatna jadrnica tip Melges 24 dolžine 7,5 m kupljena leta 2001. Jadrnica je bila izdelana leta  1993 ter je bila prvi Melges 24 v Sloveniji. V klubu smo z njo uspešno tekmovali v najštevilčnejšem razredu Golf – regatne vse do leta 2015.

1_a

Nazaj na vrh