VABILO

Spoštovani,

 

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana z dne 31- marca 2015 in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL), ki bo

v četrtek 31. marca 2016 ob 19 30. uri v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

 

  1. Otvoritev,
  1. Sprejem dnevnega reda,
  1. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,
  1. Potrditev zapisnikov rednega Zbora članov iz 2. aprila 2015,
  1. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in nadzornega odbora,
  1. Razprava o poročilih in sprejem poročil,
  1. Volitve,

– Predsednika, pod predsednika in članov Upravnega Odbora,

– Nadzorni Odbor,

  1. Program JKL za leto 2016,
  1. Prodaja jadrnic razreda evropa (2), zeta (1),
  1. Razno.

 

Tomaž Virnik st.

P R E D S E D N I K

Nazaj na vrh