Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana

Spoštovani,

 

Na podlagi Sklepa Upravnega odbora Jadralnega kluba Ljubljana in Pomorskega društva Piran z dne 31. marca 2022  in 15. člena Statuta (JKL) sklicujem,

 

Zbor članov Jadralnega kluba Ljubljana (JKL) in Pomorskega društva Piran (PDP) ,

ki bo v četrtek 14. aprila  2022 ob 20:00 uri Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana v sejni sobi (I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom

 

  1. Otvoritev,
  2. Sprejem dnevnega reda,
  3. Izvolitev delovnih teles: delovno predsedstvo in overovatelje zapisnikov,
  4. Poročilo predsednika, blagajnika (zaključni račun in finančni načrt), gospodarja in

nadzornega odbora, razprava o poročilih in sprejem poročil,

  1. Razrešitev dosedanjega vodstva, upravnega odbora in nadzornega odbora, predstavitev list

kandidatov,  volitve list kandidatov.

  1. Program JKL za leto 2022,
  2. Razno.

 

Jadralni klub Ljubljana

Tomaž Virnik

predsednik kluba

Nazaj na vrh